Vòng loại (Online) - thi nói
$460,000.00

Preliminary Round (Online) - Speaking


  • Vui lòng đọc kỹ các yêu cầu sau trước khi ứng tuyển
  • PLEASE READ THE FOLLOWING REQUIREMENTS BELOW BEFORE APPLYING