Bối cảnh
Đại hội tiếng Anh lãnh đạo toàn cầu (GLEC) là cuộc thi nói và viết tiếng Anh về các chủ đề của LHQ như: mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), giải trừ quân bị & hạn chế hạt nhân. Với một thế giới đang đối mặt với những vấn đề dường như không thể giải quyết từ môi trường cho tới khủng hoảng người tị nan, GLEC được thực hiện với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của các bạn học sinh về các vấn đề đang tồn tại và mang tính toàn cầu. Những người tham gia sẽ phải chia sẻ quan điểm của bản thân về vấn đề hiện tại và đưa ra giải pháp tiềm năng cho các vấn đề toàn cầu mang tính đa diện theo các chủ đề đã cho dựa trên trình độ học tập.


"Hành động nhỏ, thay đổi lớn"


Những người tham gia sẽ trải qua 2 vòng thi tại Việt Nam, vòng loại được tiến hành online nhằm thu hút nhiều học sinh, sinh viên tham gia nhất có thể. Trong thời gian này, những người tham gia sẽ nghiên cứu về các chủ đề của UN và các mục tiêu phát triển bền vững nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề toàn cầu. Tiếp theo sau vòng loại là vòng chung kết, sẽ được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Những người tham gia phải đi tới địa điểm đã được chỉ định để dự thi.  Thông qua cuộc thi này, GLEC sẽ trở thành bàn đạp dành cho các bạn học sinh, sinh viên có mong muốn trở thành nhà lãnh đạo trong tương lai giải quyết các bài toán toàn cầu..
A Welcome Message for 
'GLEC Global Conference on the United Nations'


Mr. Maher Nasser,

Director at United Nations Department of Global Communications 

Maher Nasser is the Director of the Outreach Division in the United Nations Department of Global Communications(UNDGC). He also serves as the Commissioner-General for the United Nations’ participation in Expo 2020 in Dubai and as Chairman of the United Nations Publications Board. 

He has served three times as the Acting Head of the Department of Global Communications. A veteran of the United Nations System for more than 30 years, he has held various positions in Gaza, Jerusalem, Amman, Cairo, Vienna and New York City.


Greetings from the United Nations in New York! 

I would like to congratulate you on your participation in the Global Leadership English Challenge (GLEC) Speech and Essay Writing Contest. I would also like to applaud that thank HOPE TO THE FUTURE ASSOCIATION for leading the efforts to organize this contest and for framing it around the Sustainable Development Goals (SDGs). You all should feel proud for taking the challenge and sharing your vision for a future in which Sustainable Development Goals 1, 3, 11 and 16 have been fully realized.

At 1.8 billion, you are part of the largest generation of young people in history and you are more connected and aware of global issues than any generation before you. World leaders have agreed that the Global Goals are the best fix for many of our global challenges. The GLEC contest is our opportunity to listen to your takes on the global challenges faced by us all, and your proposed solutions for achieving the future envisioned in the 2030 Agenda for Sustainable Development.

All indications show us that we are not on track to achieve the SDGs by 2030. That is why last week at the United Nations, the Secretary-General launched a Decade of Action: Delivering the SDGs by 2030. Included in the Decade will be an annual Global Week to #Act4SDGs. The most recent one, held from 20 to 30 September 2019, rallied the kind of public support that we need to accelerate momentum. We count on you to make this week part of your annual agenda from now until 2030.

The United Nations’ #ActNow Climate Action campaign has also shown us that individual action can be the answer to climate change, the defining issue of our time. By changing everyday habits and routines, and making choices that have less harmful effects on the environment, every one of us has the power to confront the climate challenge.

The world’s problems, from climate change and poverty to human rights and the threat caused by nuclear weapons, cannot be solved in conference rooms alone. We need everyone to act and everyone to advocate in their communities and with their leaders to get us back on track to fulfill the promises of Agenda 2030. I hope this contest can serve as a platform for you to showcase your action at home, on-campus or in your community.

As you discuss the SDGs and nuclear disarmament, try to connect these global challenges to your everyday life. And thank you for helping us spread the word through your essays and speeches. I look forward to hearing your solutions for a more peaceful and prosperous world. Thank you! 


Maher Nasser, October 2019


Congratulating Launch of GLEC Global

UN SDGs-related Video for GLEC Global Participants

 António Guterres 

Tổng thư ký LHQ thứ 9

 'Cuộc trò chuyện giữa các thế hệ về SDG' Trích từ Kênh YouTube của Liên Hợp Quốc
       Hiệp hội Hope to Future hỗ trợ các Mục tiêu phát triển bền vững